Wij delen kennis en ervaringen

Actualiteitendag Werkloosheid, mobiliteitsdienstverband en DBA

Op 30 maart organiseert de WENB een actualiteitendag over de thema’s werkloosheid, mobiliteitsdienstverband en DBA.

Het programma beslaat een hele dag, omdat deze gedeeltelijk overlappende thema’s wat meer tijd vraagt. Hiermee komen we tegemoet aan verzoeken om een betere verhouding te zoeken tussen de tijdsduur en de benodigde reistijd voor leden die verder van Arnhem gevestigd zijn.

Op deze dag praten we u uitgebreid bij over:

  • de reparatie van het derde WW jaar;
  • het afscheid nemen van een werknemer via een mobiliteitsdienstverband;
  • de visie van de Belastingdienst op het naleven van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA).

Download de presentaties
Reparatie derde WW-jaar door Pim Beljaars (WENB)
Reparatie WW-versobering door Jacqueline van der Hulst en Magriet Wakker (WWplus)
Mobiliteitsdienstverbanden 'Van werk naar werk' door Jan-Willem Kok en Kim Cortenbach (POSG)
Omgaan met de Wet DBA door Stan Rethans en Dick Kingma (Belastingdienst)

Doelgroepen
Deze actualiteitendag is bedoeld voor medewerkers en managers die binnen de aangesloten bedrijven verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde thema’s.

Vooraf vragen indienen
Via het secretariaat van de WENB kunt u eventuele vragen over de thema’s vooraf indienen bij de organisatie van de actualiteitendag.

Heeft u inhoudelijke vragen of suggesties, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Irma Visser of Pim Beljaars.

Programma
10.00 - 10.30 uur: inloop en ontvangst met koffie

10.30 - 12.00 uur: reparatie derde WW jaar (door WENB en WW+)

  • Wat is hierover in de sectoren van de WENB en de WWb afgesproken?
  • Hoe kan de reparatie plaatsvinden?
  • Stand van zaken m.b.t. het voorstel voor landelijke uitvoering van het derde WW-jaar door RAET
  • Uitvoering van de afgesproken reparatie derde WW-jaar
  • Hoe om te gaan met de reparatie van het derde WGA-jaar?

12.00 - 12.45 uur: lunch

12.45 - 13.30 uur: mobiliteitsdienstverband (door WENB en POSG)

De WENB en de WWb hebben voor hun leden een mantelcontract voor mobiliteitsdienstverbanden afgesloten met POSG. We leggen uit wat dit dienstverband inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en hoe de leden hiervan gebruik kunnen maken.

13.30 - 13.45 uur: pauze

13.45 - 15.00 uur: werken met de wet DBA (door de Belastingdienst)

Verschillende bedrijven uit de sectoren van de WENB en de WWb hebben overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Deze geeft een toelichting op de Wet DBA en de redenen voor het goedkeuren, dan wel afwijzen van de overeenkomsten. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

15.00 – 16.00 uur: netwerkborrel

Datum en tijdstip:
2017-03-30T10:00:00 2017-03-30T16:00:00
Locatie:
Bureau WENB-WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, Arnhem Business Park, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-02-27T09:00:00 2017-03-29T16:00:00