Wij delen kennis en ervaringen

Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht, Pensioen, Sociale Zekerheid en Fiscaal 2020'

Waarop moeten werkgevers zich voorbereiden? Welke wijzigingen staan ons te wachten in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, fiscaliteit en - niet te vergeten - de pensioenen? Welke gevolgen hebben deze wijzigingen en ontwikkelingen voor werkgevers? Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst praten we je hierover bij. Hiervoor hebben wij vier deskundigen uitgenodigd. Ook besteden we aandacht aan twee 'ledenvoordeel'-producten: het nieuwe zorgcontract met Zilveren Kruis en het product 'WGA-ERD Risico Analyse'.

HET PROGRAMMA

De volgende sprekers leveren een bijdrage aan de actualiteitenbijeenkomst:

Leonieke Zwennes (adviseur bij Schouten Zekerheid), Jolanda Krijgsman (arbeidsrechtadvocaat bij Nysingh), Michael Visser (pensioenonderzoeker bij Tilburg University, zelfstandig ondernemer Pensioen Gemi en lid van het verantwoordingsorgaan van ABP) en Stan Rethans (voorzitter kennisgroep CAO Belastingdienst, Ministerie van Financiën)

 • 12.30 uur: Ontvangst met lunch

 • 13.00 uur: Opening door Pim Beljaars (WENB)
  Hij schetst een beeld van het nieuwe zorgcontract met Zilveren Kruis.
  Lees ook ons nieuwsbericht van 1 november 2019 over de definitieve gunning.

  Download Programma bijeenkomst en opening door Pim Beljaars (pdf)

 • Leonieke Zwennes (Schouten Zekerheid) licht het 'ledenvoordeel'-product 'WGA-ERD Risico Analyse' toe.
  Is het voor uw onderneming zinvol om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA? Deze risicoanalyse geeft inzicht in de gevolgen van uw keuze voor een publieke of private verzekering óf voor een volledig eigenrisicodragerschap en wordt uitgevoerd aan de hand van actuariële data.

  Download Presentatie door Leonieke Zwennes van Schouten Zekerheid (pdf)

 • Jolanda Krijgsman (Nysingh) gaat in op de veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020.
  Zij neemt ons in vogelvlucht mee in de veranderingen als gevolg van de invoering van de 'Wet Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) per 1 januari 2020.

  Download Presentatie door Jolanda Krijgsman van Nysingh (pdf)

 • Korte pauze (15 minuten)

 • Michael Visser (Tilburg University, Pensioen Gemi, lid van het verantwoordingsorgaan van ABP) geeft de presentatie 'Pensioenakkoord zorgt voor verschuiving in beloning en belasting op de werkvloer'.
  Hierbij komen de kernelementen uit het Pensioenakkoord, de stand van zaken rond de uitwerking van het Pensioenakkoord, het tijdpad en de verwachte impact voor werkgevers aan de orde. De door ABP in november vast te stellen premies voor 2020 zullen ook de revue passeren.

  Download Presentatie door Michael Visser van Pensioen GeMi (pdf)

 • Stan Rethans (Belastingdienst, Ministerie van Financiën) gaat in op de te verwachten fiscale ontwikkelingen in 2020.
  Welke fiscale spelregels gelden bij persoonlijke ontwikkelbudgetten? Wat betekent het dat de Belastingdienst de Wet DBA per 1 januari 2020 gaat handhaven? Ook wordt ingegaan op de verruiming in de werkkostenregeling.

  Download Presentatie door Stan Rethans van de Belastingdienst (pdf)

 • 16.30 uur: Einde bijeenkomst (er is ditmaal helaas géén gelegenheid voor een netwerkborrel)

AANMELDEN

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2019-12-10T12:30:00 2019-12-10T16:30:00
Locatie:
Bureau WENB en WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2019-11-06T13:30:00 2019-12-05T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met ons secretariaat: (026) 356 95 69.